Gå til hovedinnhold

Webinar - Salmon: effects of dissolved oxygen and predictive tools for feeding management


NoviFEED webinar salmon short image
Dato 26. april 2024 10:00 - 11:00
Sted Online
Nettside Om NoviFEED-prosjektet

NoviFEED-konsortiet inviterer publikum og fagfolk innen akvakultur til å delta på webinaret Salmon: effects of dissolved oxygen and predictive tools for feeding management.

Målet med denne workshopen er å presentere resultatene av forsøkene som er utført i forbindelse med NoviFEED-prosjektet, med laks oppdrettet under forskjellige oksygennivåer og verktøyene FEEDNETICSTM og FiT feeding tablesTM designet for å støtte mer effektiv fôringsstyring av lakseproduksjon.

Dette webinaret er en del av NoviFEED-prosjektet, finansiert av Island, Liechtenstein og Norge, gjennom EØS-midler, innenfor rammen av Blue Growth-programmet, som drives av Directorate-General for Maritime Policy (DGPM), Portugal, under referansen PT-INNOVATION-0099. 

Se webinar-programmet og registrer deg her

Bilde av agendaen til NoviFEED-webinar